Horts Socials

 

Els horts socials són aquell que tenen una funció destacada més enllà de la clàssica funció productiva de l’agricultura. En destaquen funcions d’inserció social, terapèutiques o de creació de comunitats veïnals. Tot seguit us podeu dirigir als projectes d’horts socials que hem dut a terme des de Tectum Garden:

Nou hort per l’Institut Municipal de Persones amb Discpacitat a Glòries (Barcelona)

Horts en terrats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat: seguiment i manteniment d’horts hidropònics amb una funció d’inclusió social i laboral