Per què agricultura urbana?

Per què necessitem agricultura urbana?

L’agricultura urbana neix com a alternativa a la complexitat i la ineficiència de les llargues cadenes de subministrament d’aliments. Els aliments que consumim a les ciutats han recorregut milers de quilòmetres fins a arribar al nostre plat. Amb l’agricultura urbana, acostem els consumidors amb els productors perquè són la mateixa persona.

Què és l’agricultura urbana?

L’agricultura urbana és aquella que produeix aliments dins dels límits de les àrees urbanes.

No és un concepte simple: l’agricultura urbana pot tenir diferents formes, utilitzar diferents substrats i formar una sèrie de sinergies amb altres sistemes, com la utilització d’aigües pluvials o de nutrients recuperats.

Quins beneficis
té l’agricultura urbana?

Els beneficis de l’agricultura urbana es poden resumir en les tres dimensions de la sostenibilitat:

Ambiental

Ambientalment, redueix les emissions relacionades amb el transport d’aliments i ofereix oportunitats per al reaprofitament de recursos en el marc urbà.

social

Socialment, contribueix a la sobirania alimentària de les ciutats i potencia les relacions entre comunitats de veïns.

econòmica

Econòmicament, aporta aliments al mercat local, competeix amb aliments importats i contribueix a l’economia domèstica.

Per a qui és l’agricultura urbana?

L’agricultura urbana està adreçada a una gran varietat de públics i actors.

 

Persones a títol individual, parelles i famílies que volen fer créixer enciams, tomàquets, espinacs o hortalisses al seu balcó o terrat; comunitats de veïns disposades a col·laborar per tenir una coberta verda i productiva; establiments de restauració que vulguin oferir productes amb hortalisses quilòmetre zero autoproduïdes; empreses que volen millorar el benestar dels treballadors i treballadores oferint-los la possibilitat de cuidar l’hort al terrat de l’empresa i emportar-se a casa unes magnífiques escaroles.